PL

Gest
2012, wideo 

Kolejna praca związana z osobistymi przeżyciami. Tym razem przesycona jest głęboką refleksyjnością i duchowością. Tytułowy gest nawiązuje tu do kultury wschodu, ale jednocześnie skupia się na geście wdzięczności, który pojawia się w każdej kulturze. Człowiek w swoim życiu napotyka sytuacje, które skłaniają go do podziękowania, oddania życzliwości.

EN

Gesture

2012, video

 

Work is related to the personal experiences of the author. Is saturated with deep reflexivity and spirituality. The title refers to gesture of the Japanese culture, but also focuses on the gesture of gratitude, which appears in every other culture. Man in life encounters situations leading to show gratitude.