PL

Wnętrze
z cyklu Warstwy

2014, performance + obiekt

 

 

Praca jest kombinacją performansu, instalacji wideo, obiektu oraz aktywizacji widza. Odciski jakie podczas pokazu pozostawiam w mące ziemniaczanej są rejestrowane na żywo kamerą. Cała akcja prezentowana jest na ekranie, gdzie możemy dostrzec odwrócenie logiki obserwacji. Negatywy jakie rzeźbi moje ciało w kopcu mąki, na projekcji ukazują się jako pozytywy, do złudzenia przypominające klasyczne rzeźby starożytne. Podczas akcji powstaje ,,negatyw aktywny’’. Dodatkowo mąka przywiera na mojej skórze tworząc cienką, idealną, białą powłokę. Mąkę w swojej pracy utożsamiam z moim wnętrzem, które tak jak ciasto jest formowane przez zewnętrzny świat. Dodatkowo ma ona walory, które wpływają na nasze zmysły, co ma zachęcić widza do aktywności. Jest przyjemna, wręcz miękka w dotyku, a przy większym nacisku wydaje dźwięk skrzypienia.

dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom
dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom
dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom
dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom
dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom
dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom
dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom
dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom
dok. wystawy Przejścia Graniczne
dok. wystawy Przejścia Graniczne

Galeria Biała Lublin 2015

press to zoom

EN

Inside

performance, wideo instalation, object

 

Work is a combination of performance, video installation, object, and activation of the recipient.

Carvings that I leave in the potato flour are recorded live camera. All the action is presented on the screen, where we see a reversal of the logic of observation. Negatives sculptures of my body in flour, on the projection appear as positives as ancient, classical sculpture.

During the action appear negative-active. Additionally flour adheres to my skin forming a thin, perfect, white coating. I identify flour with my interior/inside, which, is formed by the outside world.