press to zoom
press to zoom

PL

Powłoka

część cyklu Warstwy
2014, video instalacja


 

Jako małe dziecko, wchodziłam do poszwy od kołdry gdy się czegoś bałam. Kuliłam pod siebie nogi, szczelnie zamykając wlot do schronienia. Zastygałam w bezruchu tak by nie było widać, że chowam się w środku. Można było dostrzec jedynie ruch materiału przy spokojnym oddechu. Oddech odzwierciedla stan bycia, jest esencją doświadczania siebie samego. Ten podstawowy proces życiowy jest jak pomost łączący świat zewnętrzny z naszym wnętrzem - pobieramy powietrze z zewnątrz, wpuszczamy je wewnątrz naszego ciała, a następnie znów oddajemy na zewnątrz. Wideo przedstawia moje ciało leżące w pozycji embrionalnej, które subtelnie rusza podczas oddychania. Poszewka, w której się chowam symbolizuję skórę - granicę między moim wnętrzem, a zewnętrzem.

dok. wystawy Nowy Interakcjonizm
dok. wystawy Nowy Interakcjonizm

Salon Wystawienniczy Rarytas Poznań 2014

press to zoom
dok. wystawy Nowy Interakcjonizm
dok. wystawy Nowy Interakcjonizm

Salon Wystawienniczy Rarytas Poznań 2014

press to zoom
dokumentacja wystawy Obłonienie
dokumentacja wystawy Obłonienie

MONA Inner Spaces Poznań 2015

press to zoom
dokumentacja wystawy Obłonienie
dokumentacja wystawy Obłonienie

MONA Inner Spaces Poznań 2015

press to zoom

EN

Cover/ outside

2014, video

 

When I was a child, I was hiding into my pillowcase when I was afraid of something. I rolled up in a cocoon and I closed my entrance to the shelter. I was frozen in a stillness, visible was only movement of material in a quiet breath. Breath reflects the state of being, is the essence of the experiencing yourself. This basic process of life is like a bridge between the external world and our interior - we take air from the outside, we let it inside our body, and then again, exhale. The video shows my body lying in a embryonic position, which moves during breathing. Pillowcase, in which I hide is like a skin - the border between my interior and exterior.