PL

Przestrzeń osobista

 

2012, obiekt 

 

Zaaranżowana sytuacja przedstawia dwie przestrzenie przy jednym stole. Każda z nich przygotowana na przyjecie uczestnika dialogu. Dwa puste krzesła prowokują widzów do zajęcia miejsc naprzeciw siebie - jak przy wspólnym posiłku. Zjedzenie takiego czy choćby rozmowa nie mogą dojść do skutku gdyż uniemożliwia to podwójne zwierciadło przebijające mebel na środku. Sytuacja skłania do refleksji nad współczesną sytuacją w wielu domach, gdzie wspólne posiłki i rozmowy przy stole zanikają. Żyjemy w ciągłym biegu, a jedzenie często zamawiamy na wynos lub spożywamy w samotności przed ekranem komputera i telewizora. Rozgraniczające lustro to przysłowiowa szklana szyba, która nie pozwala na pełnię życia, „dająca” możliwość korzystania z wymyślonych światów pojawiających się na ekranach. Zostawiająca nas samotnych, jak samotne jest nasze odbicie w lustrze.

EN

Personal space

 

2012, objetc

The situation shows the two spaces at the same table. Each of them prepared to accept the recipient. Two empty chairs provoke viewers to take seats facing each other - as the common meal. Eating a meal or even a conversation can not take place because it prevents double mirror piercing piece of furniture in half. The situation tends to reflect on the contemporary situation in many homes, where shared meals and conversations disappear. We live in the fast lane, and we often ordered food to go or we eat ourselves. We are staying alone as lonely reflection in the mirror.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now